Thông tin chi tiết

Cuộc thi An toàn giao thông

Hình ảnh cuộc thi an toàn giao thông của dự án http://Aithongminhhon.vn tổ chức tại trường Trung cấp Phương Đông, Tp HCM
Hưởng ứng năm An toàn giao thông quốc gia. Vừa qua, dự án giáo dục trực tuyến http://aithongminhhon.vn kết hợp với trường trung cấp Phương Đông tổ chức game show về an toàn giao thông. Chương trình được đông đảo các bạn sinh viên nhà trường tham dự và cổ vũ cho những đội chơi. Chương trình đã góp phần vào công việc tuyên truyền ý thức tham gia giao thông và luật lệ giao thông cho sinh viên của trường.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trong thời gian đến, dự án sẽ kết hợp với các trường Cao đẳng, Đại học trên cả nước để tiếp thục thực hiện và nhân rộng chương trình này.
 
BQT Aithongminhhon